Adatvédelmi nyilatkozat

Minervit Intra Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja.
A Szolgáltató az adatok kezelésekor a következő jogszabályok alapján jár el:

  • Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog, (Alaptörvény)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (Infotv.)
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.)
  • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.),
  • A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény (Btk.)
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (GDPR)


Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Szolgáltató adatkezelőként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásában szerepel.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58486/2012.